Bijles wordt leuk. Zullen we wedden!
Heb je een beetje hulp nodig bij rekenen of taal of wat anders? 
Of ben je gewoon heel zenuwachtig voor de Cito-toets? 
Dat geeft allemaal niks. Dat is heel normaal. 
Wij kunnen je er bij helpen. 

Het uitgangspunt van “Op Het Hoekje” is om op een ontspannen manier de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind te vergroten door te werken vanuit een veilig en pedagogisch klimaat.

We willen de kinderen leren omgaan met het aspect leren. We zullen dit doen d.m.v. het aanbieden van verschillende leerstrategieën.
Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de ouders kan ook gewerkt worden aan handelingsplannen.N.a.v. een intakegesprek wordt bepaald of een kind in een klein groepje of individueel begeleid wordt.
Wij gaan uit van een begeleidingsperiode van 6 bijeenkomsten, waarna een evaluatiegesprek volgt om de ontwikkelingen te bespreken en een eventueel vervolgtraject uit te stippelen.

Kom kennis maken met onze werkwijze.
Voorwaarden zijn:
– inschrijving voor huiswerkbegeleiding van minimaal 6 weken.
– (gratis) intakegesprek
– leerling van groep 3 – 8 (Voor middelbare school of hoger: klik hier

Voor tijden en prijzen vindt u hier meer informatie.

Het creatieve proces van kunsteducatie draagt bij tot het doorzien van andere strategieën, meer zelfvertrouwen en het lef om te experimenteren en fouten te maken. In veel gevallen heeft deze insteek positief effect op de cognitieve ontwikkeling en dus ook op het hiaat waarin bijgeschoold wordt.

Individuele begeleiding

OpHetHoekje geeft ook Individuele begeleiding. Dit kan variëren van het specifiek klaarstomen voor de Cito tot het intensief wegwerken van hiaten. We kunnen helpen bij het structureel maken en leren van huiswerk, maar ook bij het aanpakken van achterstanden. De wensen van de ouders, de intake, de aanloopperiode en tussentijdse evaluaties bepalen de richting.