Creativiteit en kunstzinnige vorming hebben wij bij OpHetHoekje hoog in ons vaandel staan.

In een tijd waarin alle lesinhouden op scholen steeds meer in instructie-vorm gegoten worden, is het belang van de beeldende vakken enorm groot. Zo zorgen beeldende vakken dat de hersenen op andere manieren werken. Het ontbreken van creatief onderwijs zou als subtiliteit gezien kunnen worden, maar Lightman (2018) stelt, in zijn boek ‘In Praise of Wasting Time‘, dat de schade uiteindelijk erger is dan bij bijvoorbeeld roken.

Het doel van kunsteducatie is het aanspreken en ontwikkelen van beeldende en creatieve potenties. Kunsteducatie gaat over beleven, leren, creëren, reflecteren, associëren en presenteren. En het speelt een ontzettend belangrijke, aanvullende rol op de over het algemeen cognitieve ontwikkeling.
Het creatieve proces dat ontstaat brengt naast interactie, doorzettingsvermogen en passie ook facetten als vraagstelling, onderzoek, aandacht, analyse, reflectie en openheid met zich mee. Het biedt de mogelijkheid aan leerlingen om op een beeldende manier uitdrukking te geven aan hun ideeën, gedachtes, meningen en ervaringen. Creativiteit is een vaardigheid die binnen de 21e eeuw weer opnieuw in de aandacht komt. Door het creatieve proces kan kunsteducatie bijdragen aan persoonlijkheidsvorming en hoe je je tot de omringende wereld wilt verhouden. Het geeft leerlingen en studenten een andere blik op de wereld en leert ze ‘out of the box’ te denken. Daarnaast draagt kunst waarden over van generatie op generatie. Kunst creëert de kans andere talenten te ontwikkelen dan de schoolse vaardigheden. Daarnaast kan kunst worden ingezet als middel bij andere ontwikkelingsgebieden, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling.

Voorbeelden

Samenwerking met kunstenaars

Samen met Kunstenaar Sonja Rosing heeft een flinke groep basisschool-kinderen meegewerkt aan een kunstwerk. Het werk is ontstaan door brainstorm en is gebaseerd op constructie-technieken van de brug van Leonardo da Vinci. Het werk heeft uiteindelijk meerdere maanden in het Natuur-kunst-park in Lelystad gestaan.

Samenwerking met externen

In samenwerking met Cultureel Centrum De Kubus wordt een project op basisscholen gelanceerd rondom stopmotion. Dit gebeurt vanuit het punt van de kunsteducatie.

Inspicatie en invalshoeken

Een schilderworkshop wordt altijd gegeven vanuit een bepaalde invalshoek. Dat kan een tijdperk zijn, zoals Middeleeuwse kunst; dat kan een stroming zijn, zoals surrealisme; dat kan een techniek zijn, zoals ‘dripping’ (bekend van Jackson Pollock); dat kan een kunstenaar zijn, zoals Kandinsky. Bij het werken met spuitbussen en sjablonen is Herman Brood vaak de inspiratiebron.

Met Hans Innemee als inspiratiebron.

Welke invalshoek we ook kiezen, er zijn daarnaast ook altijd beeldaspecten die de nadruk krijgen. Bij beeldaspecten kun je denken aan ruimte; er wordt dan rekening gehouden met overlapping, afsnijding en een horizon. Bij het beeldaspect kleur komen aspecten aan bod als: warm-koud, licht-donker, complemantair en de kleurencirkel.

Ruimtelijk werk met wasco.

In een workshop met oude fietsbanden zoeken we inspiratie bij hedendaagse kunstenaars als Tiny Stokvisch, Lia en Karel van Vugt, Gerda Buijs en Kathleen Nowak Tucci. We zien wat er allemaal mogelijk is met fietsbanden. Sieradenkunst uit heden en verleden inspireert ons bij het maken van een eigen kunstwerk.

Expositie van gemaakt werk.