Huiswerkbegeleiding kan vaak helpen om tekorten op school weg te werken. Er kan aan alle vakken gewerkt worden. Samen brengen we structuur en regelmaat in het schoolwerk.

Tijdens huiswerkbegeleiding werkt de leerling aan het huiswerk en krijgt hij/zij extra uitleg die bij aansluit. Onze professionele studiebegeleiders werken aan het zelfvertrouwen zodat de leerling weer succes gaat ervaren.

Leerlingen komen één tot drie keer per week bij OpHetHoekje. Ze werken in kleine groepjes aan hun eigen werk. Wij verzorgen uitleg op maat, zodat de leerling verder kan en volgen daarbij zoveel mogelijk de methode van school.

93% van onze leerlingen slaagt of gaat over. Huiswerkbegeleiding is individueel gericht en de meest transparante vorm van begeleiden.

Het creatieve proces van kunsteducatie draagt bij tot het doorzien van andere strategieën, meer zelfvertrouwen en het lef om te experimenteren en fouten te maken. In veel gevallen heeft deze insteek positief effect op de cognitieve ontwikkeling en dus ook op het hiaat waarin bijgeschoold wordt.

Individuele begeleiding

OpHetHoekje geeft ook Individuele begeleiding. Dit kan variëren van het specifiek klaarstomen voor de Cito tot het wegwerken van hiaten. We kunnen helpen bij het structureel maken en leren van huiswerk, maar ook bij het aanpakken van achterstanden. De wensen van de ouders, de intake, de aanloopperiode en tussentijdse evaluaties bepalen de richting.