Ontvangt u voor uw kind een Persoons-Gebonden Budget (PGB)? Op Het Hoekje biedt activiteiten die gericht op zijn op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Tevens kan dit een uitkomst bieden ter ontlasting van de thuissituatie.

Vanuit een veilig klimaat waarin elk kind zichzelf mag zijn en het de kans krijgt positieve ervaringen op te doen, wordt ondersteuning geboden bij:

  • het aanbrengen van structuur ofwel het voeren van regie. Hierbij valt te denken aan hulp bij het in gang zetten van diverse taken en besluiten nemen, hulp bij plannen en uitvoering hulp bij een dag/weekplanning, inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten (oorzaak – gevolg), hulp bij zich aan regels/afspraken houden.
  • praktische vaardigheden/handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld oefenen door het kind zelf: oefenen met vaardigheden zoals gebruik van hulpmiddelen voor communicatie, stimuleren van wenselijk gedrag, eigen maken van gedrag. Hulp bij het uitvoeren en oplossen van praktische problemen, hulp bij uitvoeren van sociale vaardigheden: begrijpen wat anderen zeggen, een gesprek voeren, zich begrijpelijk maken, hulp bij plannen en stimuleren van sociale contacten, hulp bij het beheren en uitgeven van geld, hulp bij gebruik van openbaar vervoer (oefenen)
  • praktische vaardigheden/handelingen ten behoeve van het zich bewegen en verplaatsen. Te denken valt aan oefeningen ten behoeve van de motoriek: grove hand- en armbewegingen maken, fijne handbewegingen maken, gecoördineerd bewegingen maken met benen en voeten, oog-hand coördinatie.
  • het bieden van toezicht. Dit kan zijn het aansturen van gedrag ten gevolge van een beperking/stoornis.

Op Het Hoekje biedt individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband.
Daarnaast is ook begeleiding op school mogelijk. Hierbij valt te denken aan ondersteuning vanuit ‘de rugzak’ gericht op sociaal/emotionele ondersteuning en gedrag. Daarnaast kan vanuit het PGB toezicht geboden worden bij ‘vrije’ momenten en activiteiten (pauze, gym, schoolzwemmen, etc…)

Kosten bedragen €35,00 per uur voor individuele begeleiding. Voor begeleiding in een groepje bedraagt het €45,00 per dagdeel.

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek:
T: 0320-751063 of 06-24873620
E: info@ophethoekje.nl

Handige links: