Basisscholen hebben soms bijna 30 leerlingen per klas. Van leerkrachten kun je niet verwachten dat ze alle leerlingen alle zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Die structurele, gerichte hulp kan OpHetHoekje wel bieden. Wij werken immers individueel en met zeer kleine groepjes.

Maar liefst 91 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben.
En 89 procent zegt minder aandacht te kunnen besteden aan ‘gewone’ leerlingen, omdat er veel tijd gaat naar die extra ondersteuning.

De druk op de leerkrachten in het basisonderwijs is toegenomen. Bij ziekte wordt een klas opgedeeld of naar huis gestuurd. Invallers zijn er niet. Onderwijsassistenten en zelfs ouders worden soms noodgedwongen voor de groep gezet. Dit alles kan toch niet goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom is periodieke begeleiding en ondersteuning buiten school tegenwoordig eerder een noodzaak dan een luxe.